ELÉG JÓ ANYA!

Pszichológiai és életmód magazin

Csatlakozz Fb oldalunkhoz!

Szakember kereső

Keresett kifejezés:
Helyszín:
Szakember:

Az első év

Az első év fejleményei

Összefoglalás

 

Biológiai változások

 • Noha jelentős egyéni különbségek vannak, a legtöbb csecsemő megháromszorozza súlyát élete első évében. A méret változásai a testarányok változásával járnak együtt, ami fontos a két lábon történő kiegyensúlyozott járáshoz.
 • A csontok keményedése és az izmok tömegének növekedése hozzájárul a mászás, a járás és az összehangolt kar- és kézmozgások fejlődéséhez.
 • Az agy különböző területeinek fejlődése fontos szerepet játszik a 3 és 12 hónapos kor közti viselkedések fejlődésében:

a, elsődleges mozgatókéreg: a mozgás általános összehangolása

b, kisagy: koordináció és egyensúlyozás

c, hippokampusz: emlékezés

d, homloklebeny: akaratlagos vezérlés és tervezés

 

Az észlelés és a mozgás fejlődése

 • A nyúlás és fogás rosszul koordinált kezdeti kísérleteit elsősorban kéreg alatti agyi központok vezérlik. Ezt váltja fel később a vizuálisan vezérelt nyúlás és fogás szakasza, amely több hónapos gyakorlás után gyors és pontos akaratlagos mozdulatokat tesz lehetővé.
 • A tárgyak megragadásának egyre javuló képessége a tárgyak sok új tulajdonságának felfedezését teszik lehetővé.
 • A helyváltoztatás, amely az első év második felében kezdődik, alapvető változásokkal jár a csecsemő és környezete viszonyában. A test mozgásának kontrollja a fejnél és a nyaknál kezdődik, s fokozatosan halad a törzs és a lábak felé. Hét-nyolc hónapos korukra a babák kar- és lábmozgásuk kombinálásával kúszni és mászni kezdenek. A járás néhány hónappal későbbi, az első születésnap körüli fejlemény.
 • A mozgás fejlődése kiterjedt gyakorlással felgyorsítható, de a korai gyakorlásnak az alapvető mozgási készségek végső szintjére kevés hatása van.

Kognitív változások

 • Piaget szerint az első év vége előtt a csecsemők további két szenzomotoros alszakaszon mennek keresztül. Négy és 8 hónapos koruk között egyre nagyobb figyelmet fordítanak a külvilág tárgyaira, és elnyújtják azokat a cselekvéseket, amelyek érdekes változásokat idéznek elő a környezetben (3. alszakasz). Nyolc és 12 hónapos kor között képessé válnak arra, hogy különféle cselekvéseiket egy cél elérése érdekében hangolják össze (4. alszakasz).
 • Fontos változások következnek be a baba azon képességében, hogy nem látható tárgyakat emlékezetben tartson, és annak megfelelően cselekedjék:

1. Úgy tűnik, az első 3 hónapban a csecsemők elfelejtik azokat a tárgyakat, amelyeket éppen nem érzékelnek.

2. Nem egyértelmű, hogy a 4-8 hónaposak mit is fognak fel a nem látható tárgyakról. Néhány vizsgálat azt mutatja, hogy a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy a tárgy akkor is létezik, ha éppen nem látható. Ezt a tudást azonban nem képesek még hasznosítani. Más vizsgálatok arra utalnak, hogy ebben a korban a csecsemők még nem értik, hogy a tárgyak akkor is léteznek, ha nem láthatók.

3. Nyolc hónapos kor körül a babák keresni kezdik az elrejtett tárgyakat, de gyorsan megzavarodnak, vagy elfelejtik a helyét

4. A tárgyak helyére vonatkozó emlékezet és az elrejtett tárgyak megtalálásának képessége a második életévben tovább javul.

 • „Okos csecsemő” felfogásnak nevezzük azt a feltevést, miszerint a csecsemők már születésükkor rendelkeznek a tárgyállandósághoz, a számossághoz és a fizikai oksághoz hasonló fogalmak kezdetleges ismeretével. Az ilyen korai tudás létezését széles körben vitatják, az azonban egészen bizonyos, hogy 3 és 4 hónapos kor között észreveszik a tárgyak látványa és tapintása által megismert tulajdonságok együttjárását. Azt még nem tudjuk, milyen korán fejlődik ki ez a képesség, vagy milyen elemei vannak meg már születéskor.
 •  Az emlékezet egyenletesen növekszik 2 és fél és 12 hónapos kor között. Ha megfelelő emlékeztetőt kapnak az egy hónappal korábbi gyakorlásból, már a 3 hónapos csecsemők is emlékeznek arra, hogyan kell egy mobil szerkezetet mozgásba hozni.
 • Körülbelül ugyanabban az időben, amikor mászni kezdenek, annak jeleit is kezdik mutatni, hogy képesek felidézni jelen nem lévő tárgyakat és embereket, valamint általuk sohasem végzett cselekvéseket.
 • Az emlékezeti és a kategorizációs készségek fejlődése együttesen okozza a gyerek ismeretlen eseményekkel kapcsolatos óvatosságát.  

Új kapcsolat a társas világgal

 • A társas és az érzelmi viselkedés változásai a mozgáskészség és a megismerés fejlődéséhez társulnak. A csecsemők bizalmatlanná válnak az idegenekkel szemben, és nyugtalankodnak, ha el kell válniuk elsődleges gondozóiktól.
 • A helyváltoztatás fokozódása a kommunikatív tevékenység új formájával is együtt jár. A csecsemők elkezdik figyelni gondozóik arckifejezéseit, hogy meghatározzák azok reakcióit az olyan tárgyakra és eseményekre, amelyeket mindketten egy időbenfigyelnek.  Ez a szociális referencia, amely segíti a babákat a környezet kiértékelésében.
 • A gyerekek elkezdik megérteni és használni környezetük nyelvét

Egy új bio-szocio-pszichológiai átmenet

A főbb fejlődési területeken lejátszódó események 7 és 9 hónapos kor között együttesen egy bio-szocio-pszichológiai átmenetet alkotnak, amely a fejlődés minőségileg új szakaszát vezeti be.

Felhasznált szakirodalom: Fejlődéslélektan Michael Cole, Sheila R. Cole Osiris Kiadó, 2006